หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ กันยายน 2558)
 
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) (วันที่ 29 มค.59)
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2-4/5 และตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3-5/6ว
รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 2 อัตรา
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 4 มค.- 30 เมย.59)

ประกาศให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 4 มค - 31 มีค.59)

ประกาศให้ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (ถึง 29 กพ.59)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่บริเวณวงเวียนน้ำพุสำหรับงานสมโภชเมืองแพร่ (วันที่ 14 มค.59)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาเหล็กคุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง (วันที่ 14มค.59)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองแพร่ (ตั้งแต่วันที่ 25 มค.- 5 กพ.59)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมือง (วันที่ 21 ธค.58)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานห้วยแม่แคมทั้งสองด้าน (วันที่ 24 พย.58)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นักบริหารการศึกษา ระดับ 6) (วันที่ 28 ตค.-11 พย.58)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด กวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 21ตค.-1พย.58)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด กวาดถนนภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 20-29 ตค.58)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ (วันที่ 14 - 28 ตค.58)
ราคากลางจ้างเหมาดูแลสวนสาธารณะ 4 แห่ง (ณ วันที่ 7 ตค.58)
สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 6 - 20 ตค.58)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (เพิ่มเติม) (วันที่ 17 - 28 ก.ย. 58)
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (วันที่ 17 - 28 ก.ย. 58)
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะ) (วันที่ 14 - 24 ก.ย. 58)
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (วันที่ 14 - 24 ก.ย. 58)
สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วันที่ 9 - 23 ก.ย. 58)
 
 
 

 

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการช่างเสริมสวยและแต่งผม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่

 

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่และลูกจ้าง
และพี่น้องประชาชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะบูชา
ร่วมถวายนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธโกศัย พร้อมร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

 

ประมวลภาพ

เทศบาลเมืองแพร่ พบประชาชนชุมชนวัดหลวงและชุมชนศรีชุม วันที่ 27 พ.ค. 58


พิธีเปิดส่วนน้ำเทศบาลเมืองแพร่

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดส่วนน้ำเทศบาลเมืองแพร่

ณ บริเวณใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองแพร่

วันที่ 31 มีนาคม 2558

  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 

จัดทำโดย... น.ส.อธิภัทร เวียงคำ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com

Copyright 2013-2015 www.phraecity.go.th All rights reserved.