หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน ทำเนียบบุคลากร ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 
วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ( ตั้งแต่ วันที่ 10 - 29 เม.ย. 58)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ( ตั้งแต่ วันที่ 16 - 26 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( ณ 5 ก.พ.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ 28 ม.ค.58)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ 27 ม.ค.58)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 19 - 27 ม.ค.58)
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา(วันที่ 19 ม.ค. - 6 ก.พ. 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์...ทั้งหมด....
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมสร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักสามัคคี ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรม “ชาวแพร่รวมพลัง ปรองดองสามัคคี ทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันศุกร์ที่
15 สิงหาคม 2557 ณบริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่และกาด 3 วัย

โชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ต้อนรับคณะ ”สิงหาพาแม่เที่ยว” ที่มี นพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่เป็นผู้บรรยายสนุกสนาน
กันทั่วหน้า แม่ๆที่ได้มาเที่ยวคุ้มเจ้าหลวง ดีใจที่เห็นล ูกหลานพา
พ่อ แม่ ตา ยาย ไปเที่ยวและรับประทานอาหาร พบกันอีกครั้ง
วันพ่อ 5 ธันวาคม 57 จองล่วงหน้าที่ สนง.เทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมอิ่มหลุดโลกโตกละบาท ขึ้น
ณ บริเวณกาด 3 วัย ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยขายอาหารขันโตกให้แก่คนชื่อฝน (ชื่อจริง) ตามบัตรประจำตัวประชาชน ในราคาเพียงโตกละ 1 บาท
นั่งได้ 8 คน พร้อมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรี
  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com