• คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
 •  

 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
 • เทศบาลเมืองแพร่ มีความประสงค์รับโอน ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2-5 โทร.089 - 9065775 และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 2 อัตรา สนใจติดต่อ --> โทร.054-523215
 • หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
 •    
 • ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
 • ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( ณ 5 ก.พ.58)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ 28 ม.ค.58)

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ 27 ม.ค.58)

  การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 19 - 27 ม.ค.58)

  รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา(วันที่ 19 ม.ค. - 6 ก.พ. 58)

  จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบ บด อัด (วันนี้ถึง 7 มค. 58)

  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบริเวณกาดสามวัย หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 24 ธค. - 8 มค. 57)

  ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน (วันที่ 25พย. - 4ธค. 57)

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตักบาตรบนเมกเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 07.00 น. บริเวณบนเมกหรือกำแพงเมืองเก่า

  เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมอิ่มหลุดโลกโตกละบาท ณ บริเวณกาด 3 วัย ทุกวันศุกร์

   
  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดแพร่และเทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมสร้างความสุข ความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักสามัคคี ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้กิจกรรม “ชาวแพร่รวมพลัง ปรองดองสามัคคี ทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่และกาด 3 วัย
  ข่าวประชาสัมพันธ์...ทั้งหมด....
   
   
   
  พาแม่เที่ยว
  โชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ต้อนรับคณะ ”สิงหาพาแม่เที่ยว” ที่มี นพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่เป็นผู้บรรยายสนุกสนานกันทั่วหน้า แม่ๆที่ได้มาเที่ยวคุ้มเจ้าหลวง ดีใจที่เห็นลูกหลานพา พ่อ แม่ ตา ยาย ไปเที่ยวและรับประทานอาหาร พบกันอีกครั้งวันพ่อ 5 ธันวาคม 57 จองล่วงหน้าที่ สนง.เทศบาลเมืองแพร่

   
       
   
   
  <<<Link>>>

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมอิ่มหลุดโลกโตกละบาท ขึ้น ณ บริเวณกาด 3 วัย ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยขายอาหารขันโตกให้แก่คนชื่อฝน (ชื่อจริง) ตามบัตรประจำตัวประชาชน ในราคาเพียงโตกละ 1 บาท นั่งได้ 8 คน พร้อมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรี

   
  สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า...
   
  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง    
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    
  โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ    
  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล    
  โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง    
       
       
       
   
   
   
  เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
   
  โทร.054-511060 โทรสาร 054-511555
  E-mail : phraecity@hotmail.com
  URL : http://www.phraecity.go.th