หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 
 
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (วันที่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 58)
ประกาศขายทอดตลาดเศษพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่าย (วันที่ 13 - 23 ก.ค. 58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี (วันที่ 30มิ.ย.- 13ก.ค. 58)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (วันที่ 22มิ.ย.- 3ก.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ( ตั้งแต่ วันที่ 14 - 28 พ.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ( ตั้งแต่ วันที่ 10 - 29 เม.ย. 58)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ( ตั้งแต่ วันที่ 16 - 26 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( ณ 5 ก.พ.58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ 28 ม.ค.58)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( ณ 27 ม.ค.58)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วันที่ 19 - 27 ม.ค.58)
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา(วันที่ 19 ม.ค. - 6 ก.พ. 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์...ทั้งหมด....
   

 

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่และลูกจ้าง
และพี่น้องประชาชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะบูชา
ร่วมถวายนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธโกศัย พร้อมร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

 

ประมวลภาพ

เทศบาลเมืองแพร่ พบประชาชนชุมชนวัดหลวงและชุมชนศรีชุม วันที่ 27 พ.ค. 58


พิธีเปิดส่วนน้ำเทศบาลเมืองแพร่

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดส่วนน้ำเทศบาลเมืองแพร่

ณ บริเวณใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองแพร่

วันที่ 31 มีนาคม 2558

  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com