หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 
 
สอบราคาจ้างเหมาจ้างเหมาโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (วันที่ 27 สค.- 9 กย.58)
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสะพานและปิดลำเหมือง (วันที่ 27 สค.- 10 กย.58)
สอบราคาปรับปรุงห้องน้ำ ตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 25 สค.- 9 กย.58)
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโดมโรงเรียน จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 26 สค.- 4 กย.58)
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม)
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่ 19-28 ส.ค. 58)
เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ณ บริเวณวัดสวรรคนิเวศ เวลา 15.00–19.00 น.(วันที่ 26 ส.ค. 58)
เทศบาลเมืองแพร่ จัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 21 ส.ค. 58)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (วันที่ 17 - 28 ส.ค. 58)
สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ (วันที่ 14 - 28 ส.ค. 58)
ประกาศจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี ฝัง กลบ บด อัด (วันที่ 14 - 28 ส.ค. 58)
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (วันที่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 58)
ประกาศขายทอดตลาดเศษพัสดุที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่าย (วันที่ 13 - 23 ก.ค. 58)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี (วันที่ 30มิ.ย.- 13ก.ค. 58)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (วันที่ 22มิ.ย.- 3ก.ค. 58)
 
   

 

นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และผู้เข้าร่วมอบรม ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการช่างเสริมสวยและแต่งผม ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแพร่

 

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่และลูกจ้าง
และพี่น้องประชาชนทั้ง 18 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จัดขบวนแห่เครื่องสักการะบูชา
ร่วมถวายนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธโกศัย พร้อมร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558

 

ประมวลภาพ

เทศบาลเมืองแพร่ พบประชาชนชุมชนวัดหลวงและชุมชนศรีชุม วันที่ 27 พ.ค. 58


พิธีเปิดส่วนน้ำเทศบาลเมืองแพร่

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองแพร่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดส่วนน้ำเทศบาลเมืองแพร่

ณ บริเวณใกล้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองแพร่

วันที่ 31 มีนาคม 2558

  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com