หน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพข่าว/กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 

ทำเนียบบุคลากร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
บริการประชาชน
สำนักงานจังหวัดแพร่
สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองฯ
กระทรวงมหาดไทย
 
หน่วยงานและโรงเรียนในสังกัด
สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน
โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
(เริ่มนับ กันยายน 2558)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (วันที่ 14 กค. 59)
ประกาศเทศบาลเมืองแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (วันที่ 1-11 สค. 59)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ
เป็นสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 1-15 สค. 59)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 14 กค. ถึงวันที่ 8 สค. 59)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในการรับทุนการศึกษา่ (วันที่ 1-26 กค. 59)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงป้ายต้อนรับฯ (วันที่ 21 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างขบวนแห่เข้าพรรษา (วันที่ 21 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุึงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.เทศบาลเหมืองแดง (วันที่ 20 มิ.ย 59)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณประตูใหม่หน้าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 15 มิ.ย 59)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตเมืองเก่าเมืองแพร่เพื่อการท่องเที่ยวฯ ( วันที่ 13 มิ.ย 59 )
ราคากลางโครงการจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ
วันที่ 21- 24 มิ.ย 2559 ณ อ.แม่สอด จ.ตาก
 

 

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมพิธีทางศาสนา มหามงคล 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพร

 

 

 

กิจกรรม วิถีถิ่น วิถีแป้ ครั้งที่ 3

 

 

จัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปรองดองสามัคคี ทำความดีแทนคุณแผ่นดิน”

 

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา ในถนนสายวัฒนธรรม (ถนนเจริญเมือง)

 

 

 

เทศลาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมถวาเทียนพรรษา ในถนนสายวัฒนธรรม (ถนนเจริญเมือง)

 

 

พิธีมอบบ้านแพร่ร่วมใจ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับจังหวัดแพร่

และอำเภอเมืองแพร่จัดงาน“วิถีถิ่น วิถีแป้”

 

เทศบาลเมืองแพร่ กำหนดโครงการเทศบาลพบประชาชนออกพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ชุมชนเหมืองแดง ณ บริเวณวัดเหมืองแดง

ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วน พนักงานและลูกจ้าง

เทศบาลเมืองแพร่จะลงพื้นที่พบปะประชาชน

 

เทศบาลเมืองแพร่ จัดอบรมโครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตะวัน

 

เทศบาลเมืองแพร่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

เทศบาลเมืองแพร่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

ครูพี่เลี้ยง และผู้ดูแลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

 

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 15.50 น.

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน

บ้านเลขที่ 210 / 1 หมู่2 บ้านท่าล้อ ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่

จังหวัดแพร่

 

 

เทศบาลเมืองแพร่ จัดพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ในวันที่ 26 เมษายน 2559

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ เพื่อเป็นศิริมงคล

และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดแพร่

 

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน

บ้านเลขที่ 95/2 หมู่5 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

จัดพิธีดำหัว คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่

ประจำปี 2559

ในวันที่ 25 เมษายน 2559

 

 

จัดพิธีไหว้พระพรหม และเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล

เนื่องในโอกาสวันเทศบาล 25 เมษายน 2559

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

 

 

  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า
 


จัดทำโดย... น.ส.อธิภัทร เวียงคำ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.054-511060 , โทรสาร 054-511555
E-mail : phraecity@hotmail.com

Copyright 2013-2015 www.phraecity.go.th All rights reserved.