• คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
 •  

 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
 • เทศบาลเมืองแพร่ มีความประสงค์รับโอน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2-6 ว สนใจติดต่อ --> โทร.081-9615709 และตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3-5 โทร.054-511060 ต่อ 312
 • หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
 •    
 • ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
 • ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  นายโชคชัย พนมขวัญ
  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่

  เทศบาลเมืองแพร่มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3-5

  ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 2มค.- 30 เมย.57)

  โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการวิเคราะห์ ข้อสอบ O-NET

  ประกาศให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2557 (ตั้งแต่วันที่ 2มค - 31มีค.57)

  ประกาศให้ผู้อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดงรายการฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 (ถึง 28กพ.57)

  เทศบาลเมืองแพร่เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาพ(ทุกวันจันทร์ ที่2 และ4 ของเดือน)

   
  นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบรางวัลศูนย์บริการเด็กเล็กดีเด่นแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแพร่โดยมี นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นผู้รับมอบ ส่วนประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายสมนึก เกียรติการัณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง สังกัด เทศบาลเมืองแพร่
  ข่าวประชาสัมพันธ์...ทั้งหมด....
       
   
  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า....
   
       
       
  <<<Link>>>    
  สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่    
  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง    
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    
  โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ    
  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล    
  โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง    
       
       
       
       
   
  เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
   
  โทร.054-511060 โทรสาร 054-511555
  E-mail : phraecity@hotmail.com
  URL : http://www.phraecity.go.th