• คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่
 •  

 • สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่
 • เทศบาลเมืองแพร่ มีความประสงค์รับโอน ตำแหน่ง ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3-5 สนใจติดต่อ -->โทร.054-511060 ต่อ 312 ตำแหน่ง นายช่างโยธา ระดับ 2-5 โทร.089 - 9065775 และตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2-4/5 จำนวน 2 อัตรา สนใจติดต่อ --> โทร.054-523215
 • หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล
 •    
 • ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
 • ภาพข่าวและกิจกรรมต่างๆ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  สอบราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ (วันนี้ถึง 13 สค. 57)

  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและถนนภายในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ครั้งที่ 2 (วันนี้ถึง 13 สค. 57)

  สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองแพร่ (วันที่ 23 กค. - 4 สค. 57)

  เทศบาลเมืองแพร่ เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ในวันที่ 1-3 ส.ค. 2557 ณ ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ในวันที่ 30 ก.ค. 2557 ณ บริเวณวัดสวรรคนิเวศ เวลา 09.00 น.

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตักบาตรบนเมกเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 07.00 น. บริเวณบนเมกหรือกำแพงเมืองเก่า

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมประกวดเจ้าสาวที่ไม่กลัวฝน สนใจสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 054 – 511060 ต่อ 333 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2557

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว นั่งรถราง กินลม ชมแพร่ แค่บาทเดียว

  เทศบาลเมืองแพร่จัดกิจกรรมอิ่มหลุดโลกโตกละบาท ณ บริเวณกาด 3 วัย ทุกวันศุกร์

  เทศบาลเมืองแพร่ ออกรับบริจาคเงิน เพื่อสมทบในการจัดซื้อกล้อง CCTV (กล้องวงจรปิด) ถวายวัดต่างๆในจังหวัดแพร่

   
  เทศบาลเมืองแพร่ ออกรับบริจาคเงิน เพื่อสมทบในการจัดซื้อกล้อง CCTV (กล้องวงจรปิด)
  ถวายวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ โดยออกรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชนตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จากคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมบริจาคเงินสมทบ ได้จำนวนเงินทั้งสิ้น 46,640 บาท และได้นำเงินบริจาคดังกล่าว ถวายพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ สนามหลวงจังหวัดแพร่ (สวนสุขภาพ ร.9) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
  ข่าวประชาสัมพันธ์...ทั้งหมด....
   
   
   
  เทศบาลเมืองแพร่ โดย นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศบาลเมืองแพร่ นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือครั้งที่ 12 ประจำปี 2557 วันที่ 3 - 5 ก.ค. 57 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
   
       
   
   
  <<<Link>>>

  เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมอิ่มหลุดโลกโตกละบาท ขึ้น ณ บริเวณกาด 3 วัย ทุกวันศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. โดยขายอาหารขันโตกให้แก่คนชื่อฝน (ชื่อจริง) ตามบัตรประจำตัวประชาชน ในราคาเพียงโตกละ 1 บาท นั่งได้ 8 คน พร้อมชนการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะจากดนตรี

   
  สถานีขนส่งเทศบาลเมืองแพร่
  ภาพข่าวและกิจกรรมก่อนหน้า...
   
  โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง    
  โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน    
  โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ    
  โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล    
  โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง    
       
       
       
   
   
   
  เทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 12 ถ.ไชยบูรณ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
   
  โทร.054-511060 โทรสาร 054-511555
  E-mail : phraecity@hotmail.com
  URL : http://www.phraecity.go.th